01.08.2017
Celá ČR
Úřady
CZEPA

Invalidní důchodci mohou při hledání zaměstnání využít pomoci Úřadu práce.« zpět na výběr

Pobírání invalidního důchodu ve třetím stupni není překážkou při registraci na Úřadu práce


Častým mýtem osob, které jsou uznány invalidní ve třetím stupni, je představa, že nemohou požádat Úřad práce o pomoc a podporu při zprostředkování vhodného pracovního uplatnění.

 

Samotné přiznání invalidity ve třetím stupni není překážkou v registraci Úřadu práce. Nicméně třetí stupeň invalidity má své specifikace. Než se rozhodnete oslovit Úřad práce s žádostí o zprostředkování zaměstnání, podívejte se do svého posudku o invaliditě, který vydal posudkový lékař orgánu sociálního zabezpečení, a který byl podkladem pro vydání rozhodnutí o invalidním důchodu.

 

Pokud máte v posudku o invaliditě napsáno, že jste osobou, která je schopná práce za mimořádných podmínek, Úřad práce Vás zaregistruje jako uchazeče o zaměstnání. V případě předchozí výdělečné činnosti máte nárok na podporu v nezaměstnanosti. 

 

Jestliže ale máte v posudku o invaliditě (nebo v rozhodnutí o invalidním důchodu) napsáno, že nejste osobou schopnou práce za mimořádných podmínek nebo není o této skutečnosti žádná zmínka, Úřad práce Vás zaregistruje pouze jako zájemce o zaměstnání bez možnosti vyplácení podpory v nezaměstnanosti.

 

Bez ohledu na skutečnost, zda budete na Úřadu práce registrován jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, máte nárok na podporu a pomoc při hledání vhodného zaměstnání, nárok na pracovní rehabilitaci či nárok na rekvalifikaci

 

Registrace na Úřadu práce je důležitá hlavně pro osoby invalidní ve třetím stupni, kteří nemají nárok na výplatu invalidního důchodu (tzn. nesplnili potřebnou dobu pojištění pro nárok na výplatu invalidního důchodu). Za tyto osoby, pokud právě nepracují, stát nehradí sociální pojištění (formou náhradní doby). To může mít vliv na případné přiznání starobního důchodu v případě splnění věku potřebného pro nárok na starobní důchod. 

 

Kompletní informace naleznete v letáku České asociace paraplegiků - CZEPA

Galerie k článku

« zpět na výběr
<< >>