Specialisté

Zdeňka Faltýnková / CZEPA specialistka
Zdravotní specialista CZEPA - České asociace paraplegiků na spinální problematiku
- držitelka ceny ministra zdravotnictví ČR za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů
- vedoucí Klinické zájmové skupiny
- členka výboru UNIFY ČR
- členka výboru České společnosti pro míšní léze
Hana Sixtová / CZEPA specialistka
sociální pracovnice České asociace paraplegiků - CZEPA
Monika Kupková / CZEPA specialistka
sociální pracovnice České asociace paraplegiků - CZEPA
Zdeněk Žižka / Externí specialista
JUDr.Zdeněk Žižka, absolvent Právnické fakulty UK v Praze. Od roku 1993 pracoval v advokátních kancelářích, nyní v Legislativním odboru NRZP ČR. Dobrovolným konzultantem několika vozíčkářských organizací. V minulosti dlouholetý člen předsednictva CZEPA.
MUDr.Taťána Šrámková, CSc. / Externí specialistka
Sexuologické oddělení a Spinální jednotka TC FN BrnoUrologická klinika a Sexuologický ústav 1.LF Karlovy univerzity a VFN PrahaKlinika traumatologie MU Brno
Hana Jirků / Externí specialistka
Vrchní sestra Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol, Spinální jednotka - odborník na léčbu dekubitů spinálních pacientů
JUDr. Zuzana Špitálská / Externí specialistka
Advokátní kancelář se specializací na náhradu škody na zdraví.Dlouholeté zkušenosti se zastupováním poškozených při vymáhání oprávněných nároků
Rehafit / Externí specialista
Rehabilitační centrum pro tělesně postiženéwww.rehafit.cz
Mgr. Pavlína Zvelebilová - fyzioterapeutka s dlouhodobou zkušeností s vozíčkáři s poškozením míchy.
CAR CLUB s.r.o. / Externí specialista
CAR CLUB Auta pro hendikepovanéMobilita, pojištění, poradenství
Hurt - ruční ovládání / Externí specialista
Ruční ovládání a individuální úpravy automobilů
Pumpy pro život / Externí specialista
Specialista v léčbě spasticity